Skip links

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin korunması 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Solar Araç Şarj Hizmetleri A.Ş. (“Solarşarj”)’nin en önemli öncelikleri arasındadır.

İşbu Aydınlatma Metni doğrultusunda https://solarsarj.org/ internet sitesi veya Solarşarj mobil uygulaması aracılığı ile Solarşarj tarafından işlenen kişisel verilere yönelik sizleri aydınlatılarak Kanun uyarınca gerekli şeffaflığın sağlanması amaçlanmaktadır.

1.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEP

Solarşarj’ın sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerden faydalanmanız sırasında aşağıda detaylı şekilde açıklanan kişisel verileriniz Kanun’un 4’üncü maddesinde temel ilkelere uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı Kişisel Verileriniz Hukuki Sebep
Solarşarj Mobil Uygulama Üyeliğinizin Olması Durumunda • Üyelik işlemlerinin (üyelik oluşturulması

Üyelik işlemlerine dayalı hizmetlerin sunumu, iptali veya bilgi güncelleme) gerçekleştirilmesi,

 

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyad, T.C Kimlik Numarası)

 

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres, şifre bilgileri)

 

Kullanıcı Bilgisi (Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
• Mobil uygulama üzerinden mobil ödeme yapabilmenizi sağlamak Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
•Fatura düzenlenmesi veya fatura iptali işlemlerinin yerine getirilmesi Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı, TCKN)

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

Türk vatandaşı olup, olmadığı bilgisi

 

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
• İletişim izinlerinizi yönetmenizi sağlanmak İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta)

 

Kullanıcı Bilgisi (İzin Durum Bilgisi)

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
Solar Kart Talep Edilmesi Durumunda •Solar Kartın sizlere ulaştırılmasının sağlanması

 

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı)

 

İletişim Bilgileri (Adres, Telefonu Numarası)

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
Kişisel Bilgilerinizin Güvenliğinin Sağlanması •Kişisel verilerinizin korunması için gerekli veri güvenliği önlemlerinin alınması

•İletişim bilgilerinin doğruluğunun sağlanması

İşlem Güvenliği Bilgisi (şifre bilgileri, Mobil Cihaz Tanımlama Bilgileri)

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta)

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Kullanıcı Desteği Sağlanması •Taleplerinizin alınması, sonuçlandırılması, gerekli desteğin sağlanması 

 

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı)

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

 

Kullanıcı Bilgisi (Kullanıcı Talep veya Şikâyetleri, Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

 

• Kullanıcı memnuniyetinin sağlanması Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı)

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

Kullanıcı Bilgisi (Kullanıcı Talep veya Şikâyetleri, Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi, Mobil Cihaz Tanımlama Bilgileri)

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi •Resmi kurum veya kuruşlara bilgi verilmesi, talep edilen bilgi ve belgelerin sunulması

 

 

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı, TCKN)

 

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

 

Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)

 

Kullanıcı Bilgisi (Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi, Mobil Cihaz Tanımlama Bilgileri)

 

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
•Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı, TCKN)

 

Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)

 

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
•Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı, TCKN)

 

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

 

Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)

 

Kullanıcı Bilgisi (Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi, Mobil Cihaz Tanımlama Bilgileri)

 

 
Hukuki süreçlerin yürütümü •Hukuki süreçlere konu olması durumunda takibi ve gerekli bilgilerin sunumu Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı, TCKN)

 

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

 

Kullanıcı Bilgisi (Araç Bilgisi, Kullanıcı Talep veya Şikâyetleri)

 

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Site Üzerinden İletişime Geçilmesi Durumunda •Yer Sağlayıcı ya da Sertifika Sahibi olmak için iletişime geçilmesi Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı)

 

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 

2. AÇIK RIZANIZ DOĞRULTUSUNDA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ

Kanun kapsamında bazı amaçlar dâhilinde kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgilinin açık rızasının alınmış olması gerekmektedir. Kanun’daki kişisel veri işleme şartları doğrultusunda hareket eden Solarşarj aşağıda yer alan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda üzere kişisel verilerinizi ancak onay vermiş olmanız halinde;

2.1. Pazarlama Faaliyetleri: 
Kimlik Bilgileriniz (Ad, Soyadı), İletişim Bilgileriniz (Cep Telefonu Numarası, E-posta); Kullanıcı Bilgileriniz (Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Hizmet Alınan Süre, Tüketim Miktarı, Hizmet Aldığı Tarih, Mobil cihaz Tanımlama Bilgileri) ve Pazarlama Bilgileriniz (Alışveriş geçmişi bilgileri, Segment Bilgileri), Konum Bilgileriniz Hizmetlerimizin sizlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; analiz, segmentasyon veya hedefleme çalışmalarının yürütülmesi; izin verdiğiniz iletişim kanalları (e-posta, sms, telefon vb.) üzerinden size özel ürün veya hizmet tekliflerinin, yeni ürün duyurularının reklam/kampanya/,promosyon/tekliflerinin yapılması ve düzenli aralıklarla ticari ileti gönderilmesi gibi pazarlama ve hizmet satış aktivitelerinin yürütülmesi; anket ve müşteri memnuniyet ölçümü çalışmalarının gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

2.2. Lokasyon Verilerinin İşlenmesi
Solarşarj Mobil uygulama üzerinden lokasyon verilerinizin işlenmesine onay vermeniz durumunda anlık lokasyon bilginiz size en yakın elektrikli araç şark istasyonunu açılacak haritadan görebilmeniz amaçlı işlenmektedir. Lokasyon herhangi bir sistemde kayıt edilmemekte ve takip edilmemektedir. Anlık yalnızca bulunduğunuz konuma göre gösterim yapılmaktadır.

Solarşarj Mobil uygulamasının konum servislerinize erişimini istediğiniz herhangi bir vakitte kaldırma imkânınız bulunmaktadır. İlgili işlem telefonunuzun uygulama ayarlarında yer alan konum servislerine erişimine ilişkin bölümden gerçekleştirilebilecektir.

2.3. Mobil Uygulama Bildirimleri:
Solarşarj Mobil uygulaması üzerinden bildirimlere onay vermeniz halinde şarj işlemleri, hesap durumu, işlemlerinin ödeme durumları, istasyon ağı hakkındaki gelişmeler ve güncel kampanyalar hakkında bildirim alabilmeniz amaçlı Solarşarj Mobil uygulamasının yüklü olduğu cihazınız üzerinden bildirimler almaya başlayacaksınız. Bildirimleri almayı istediğiniz herhangi bir vakitte kapatma imkânınız bulunmaktadır. İlgili işlem telefonunuzun uygulama ayarlarında yer alan bildirimlere ilişkin bölümden gerçekleştirilebilecektir.

2.4. Otopark Alanı Bilgisi
Solarşarj sitesi iletişim sayfası üzerinden Otopark Alanı bilginizi açık rızanız kapsamında vermeniz halinde Solarşarj ile iş birliği içerisine girmek için yaptığınız başvurunuzun uygunluğu ve teknik olarak değerlendirilmesi için tarafınızla iletişim kurulacaktır. Bu kapsamda Otopark Alanı bilgisi, müracaat olunan muhtemel iş birliğinin ticareten ve teknik olarak uygunluğuna yönelik olarak toplanmaktadır.

3.KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz, elektronik (Solarşarj Mobil Uygulama, Solarşarj Web Sitesi, Çağrı Merkezi, E-posta, WhatsApp ve/veya Chatbot) veya Solarşarj ile doğrudan iletişime geçilmesi veya Solarşarj’dan hizmet alınması halinde fiziki ortamda ve hizmetlerin temin aşamasında doldurulan satın alma, üyelik ve benzeri formlar üzerinden otomatik veya otomatik olmayan yollarla işbu Aydınlatma Metni’nin (1) numaralı bendinde belirtilen amaçlar dahilinde toplanmaktadır. Sözlü, yazılı, elektronik ortamda elde edilen kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda bu metnin (1) ve (4) numaralı bentlerinde belirtilen amaçlarla işlenmekte ve aktarılabilmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR
Kişisel verileriniz Kanun’un kişisel verilerin aktarımına ilişkin maddesinde belirtilen şartlara uygun şekilde, aşağıdaki kişilere belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarılabilecektir.

 

Aktarılma Amacı Aktarılan Kişisel Verileriniz Hukuki Sebep
Mobil uygulama üyeliğiniz olması durumunda bilgi teknolojileri kapsamında yazılım, bakım, güvenlik ve kişisel verileri barındırma – konularında hizmet alınan tedarikçilerimiz. Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyad, TCKN)

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)

Kullanıcı Bilgisi (Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Solar Kart teslimi amacıyla kargo hizmeti alınan tedarikçilerimiz Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı)

 

İletişim Bilgileri (Adres, Cep Telefonu Numarası)

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Kart saklama hizmeti alınan tedarikçilerimiz Finansal Bilgi (Kart Bilgileri) Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile hukuki destek aldığımız iş ortaklarımız Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı, TCKN)

 

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

 

Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)

 

Kullanıcı Bilgisi (Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

5. İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Solarşarj’a iletmeniz durumunda Solarşarj talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Solarşarj tarafından tarifede belirlenen ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Solarşarj’a iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Başvuru Formu’nu doldurarak formun imzalı bir nüshasını ilgili forma uygun şekilde kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilirsiniz.

Posta Adresi: Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No:27/31 Sarıyer, İstanbul

E-mail Adres: [email protected]

KEP: [email protected]

Solarşarj uygulaması ile
Araç bilgileri cebimde