Skip links

Başvuru Formu

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

  • Genel Açıklamalar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK“) İlgili Kişi olarak tanımlanan Veri Sahibi sıfatı ile (“Veri Sahibi“), KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınıza istinaden, Veri Sorumlusu olarak Solar Araç Şarj Hizmetleri Anonim Şirketi’ne (“Solarşarj”) başvurabilirsiniz.

  • Başvuru Yöntemi

İşbu haklarınıza ilişkin taleplerinizin KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi uyarınca; aşağıda açıklanan yöntemlerden veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul“) tarafından belirlenen diğer yöntemlerden biri ile işbu Başvuru Formunun çıktısı alınarak, yazılı olarak Solarşarj’a iletilmesi gerekmektedir. 

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Kimlik Teyitli, Islak İmzalı/Noter Vasıtasıyla Solar Araç Şarj Hizmetleri Anonim Şirketi Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla [email protected] E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Elektronik Posta Yoluyla [email protected] E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Kişisel Veri Sahibi olarak sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; başvuruyu başkası sizin adınıza hareket ederek gerçekleştiriyor ise, bu konuda başvuruyu yapacak kişinin yetkisinin belgelendirilmesi gerekmektedir.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde” yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVKK’nın 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

 Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Tebliği” ‘ne göre; işlem ücreti; başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde talep edilecektir.

 

  • Kimlik ve İletişim Bilgileri

   Solarşarj ile Olan İlişkiniz (kullanıcı, tedarikçi, ziyaretçi gibi)

Solarşarj içerisinde iletişimde olduğunuz;

Birim:

Konu:

  • Talep Konusu
Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz. Talebinize ilişkin bilgi ve belgeleri eklemenizi rica ederiz.

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

  • Adresime gönderilmesini istiyorum.
  • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
  1. Veri Sahibinin Beyanı

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun KVKK’nın 13.maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi)

İsim-Soy isim:

Başvuru Tarihi:                                                    İmza:

İşbu Başvuru Formu, Solarşarj ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Solarşarj tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Solarşarj ek evrak talep etme hakkını saklı tutar. Başvuru Formu kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Solarşarj, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Solarşarj uygulaması ile
Araç bilgileri cebimde